چهارشنبه , ۲۶ دی ۱۳۹۷
خانه / فنی و مهندسی / دانلود جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی۲

دانلود جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی۲  دانلود جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی۲     33صفحه فرمتword میکروبیولوژی مواد غذایی۲   مواد غذایی تخمیري و فرآورده‌هاي وابسته به تخمیر در برخی مواد مقدار ویتامین ماده غذایی تخمیر شده افزایش یافته، قابلیت هضم مواد خام نیز زیاد می‌شود. فرایند تخمیر در برخی از مواد غذایی باعث کاهش سمیت می‌گردد در حالی که در برخی دیگر از مواد غذایی باعث ایجاد سمیت شدید می‌شود.‌ خصوصیات ارگانیسمهاي تخمیرکننده مثل باکتريهاي اسید لاکتیک ۱) فاقد سیستمهاي انتقال الکترون مجهز به هم یا سیتوکروم می‌باشند. ۲) انرژي خود را از طریق فسفریلاسیون به دست می‌آورند. ۳) فاقد چرخه‌ي کربس می‌باشند. ۴) مانند اکثر مخمرها فاقد آنزیمهاي آمیلاز می‌باشند. ۵) براي رشد به اسیدهاي آمینه، ویتامین‌هاي گروهB  و بازهاي پورین و پیریمیدین نیاز دارند به همین دلیل باکتريهاي اسیدلاکتیک باکتريهاي پرتوقعی می‌باشند. باکتريهاي اسیدلاکتیک: هموفرمانتیتیو: اسید لاکتیک فر‌آورده‌ي اصلی یا تنها فراورده‌ي اصلی از تخمیر گلوکز است. هتروفرمانتیت …


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *