شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
خانه / سایر رشته های پزشکی / an introduction to orthodontics FOURTH EDITION

an introduction to orthodontics FOURTH EDITION

an introduction to orthodontics FOURTH EDITION

an introduction to orthodontics FOURTH EDITION

1 The rationale for orthodontic treatment 12 The aetiology and classifi cation of malocclusion 93 Management of the developing dentition 174 Craniofacial growth, the cellular basis of tooth movement and anchorage( Z. L. Nelson-Moon ) 335 Orthodontic assessment ( S. J. Littlewood ) 536 Cephalometrics 737 Treatment planning ( S. J. Littlewood ) 858 Class I 1019 Class II division 1 11310 Class II division 2 12711 Class III 13712 Anterior open bite and posterior open bite 14913 Crossbites 15914 Canines 16915 Anchorage planning ( F. Dyer ) 17916 Retention ( S. J. Littlewood ) 19317 Removable appliances 20718 Fixed appliances 21919 Functional appliances ( S. J. Littlewood ) 23520 Adult orthodontics ( S. J. Littlewood ) 25121 Orthodontics and orthognathic surgery ( S. J. Littlewood ) 26322 Cleft…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *