یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
خانه / علوم پایه (صفحه 30)

علوم پایه

دانلود پاورپوینت بيوشيمي عمومي – ۳۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت بيوشيمي عمومي – ۳۹ اسلاید         nچربیها حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع می باشند nهرچه مقدار اسیدهای چرب اشباع در چربیها بیشتر باشد چربی به شکل جامد و هرچه مقدار اسیدهای چرب غیراشباع بیشتر باشد چربی به شکل مایع در می آید nکره و چربی حیوانی بیشتر حاوی اسیدچرب اشباع هستند. nاسیدهای چرب غیراشباع …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت پشته – ۲۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت پشته – ۲۷ اسلاید         lتوابع  Add و Delete را از صف حلقوي بنويسيد؟(بخش ۳-۳) lاگر rear= 1 ,front=0 باشد شرط خالي و پر بودن صف حلقوي چيست؟ lبه سوال ۳ از تمرينات بخش ۳-۳ پاسخ دهيد؟ lبرنامه نويسي: سوال ۲ از بخش ۳-۴{ برنامه رانوشته و پرينت تحويل دهيد} مطالب فوق تنها یک اسلاید …

ادامه نوشته »