شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
خانه / سایر رشته های پزشکی / Inderbir Singhs HUMAN EMBRYOLOGY

Inderbir Singhs HUMAN EMBRYOLOGY

Inderbir Singhs HUMAN EMBRYOLOGY

Inderbir Singhs HUMAN EMBRYOLOGY

1. Introduction and Some Preliminary Considerations 1•• Basic Qualities of Living Organisms 1•• Reproduction 1•• Development of a Human Being 2•• Embryology 3•• Subdivisions of Embryology 3•• Importance of Embryology in the Medical Profession 4•• Basic Processes in Embryology 42. Genetics and Molecular Biology in Embryology 7•• Genetic Basis of Developmental Anatomy 7•• Genes 8•• Chromosomes 11•• Inheritance of Genetic Disorders 16•• Cell Division 183. Reproductive System, Gametogenesis, Ovarian and Menstrual Cycles 22•• Male Reproductive System 23•• Female Reproductive System 25•• Gametogenesis 27•• Ovarian Cycle 33••…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *