شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷

« ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله

« ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله پاسخگوی گرامی پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري اطلاعات در پروژه  با عنوان « ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله » تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد در دو صفحه و با بیش …

ادامه نوشته »

پرسشنامه با عنوان «بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی،

پرسشنامه با عنوان «بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی، پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به با عنوان « بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی »  تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد و در ۸ صفحه …

ادامه نوشته »