شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود پاورپوینت خرده آزمون های مکمل-۳۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت خرده آزمون های مکمل-۳۱ اسلاید                 درس: آزمون های روانی وتربیتی کودک عناصری رابه بیشترین سرعتی که می تواند نام می برد(مثلا اشیا با اندازه ورنگ متفاوت وهمینطور اعداد) یعنی سوال های سرعت سواد نامگذاری شامل ردیف هایی ازعناصر است (یعنی اشیایی با رنگ ها واندازه های گوناگون وهمینطور حروف واعداد.) …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فصل ۱۶سنجش عاطفی کتاب دکتر دلاور-۱۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل ۱۶سنجش عاطفی کتاب دکتر دلاور-۱۳ اسلاید                 توجه به ویژگیهای عاطفی دانش آموزان و پرورش عاطفه های مثبت درآنان ازوظایف مهم آموزش وپرورش است. ویژگیهای عاطفی هم به خودی خود ازهدفهای مهم آموزشی هستند وهم در رساندن دانش آموزان و دانشجویان به سایر هدفهای اموزشی وسیله مهمی به حساب می …

ادامه نوشته »

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی – ۳۵ اسلاید

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی – ۳۵ اسلاید پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی پول شما و زندگی شما http://azerbaijan.sellfile.ir/ يكي ديگر از لوازم گذر از مرحله خوب به بهتر پشت …

ادامه نوشته »