شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
خانه / سایر رشته های پزشکی / Quick Draw Anatomy for Anaesthetists

Quick Draw Anatomy for Anaesthetists

Quick Draw Anatomy for Anaesthetists

Quick Draw Anatomy for Anaesthetists

Quick Draw Anatomy for Anaesthetists Preface

Acknowledgments
About the author
Abbreviations
How to use the book
۷٫۴ Popliteal fossa7.5 Ankle4.4 Thoracic inlet4.5 First rib4.6 Intercostal nerves4.7 Mediastinum4.8 DiaphragmSection 5 Abdomen5.1 Abdominal aorta5.2 Coeliac plexus5.3 Abdominal wall5.4 Spleen5.5 Liver5.6 NephronSection 6 Limb – upper6.1 Blood vessels in the arms6.2 Brachial plexus6.3 Axilla6.4 Cubital fossa6.5 WristSection 7 Limb – lower7.1 Blood vessels in the legs7.2 Lumbosacral plexus7.3 Femoral canal1.1 Circle of Willis1.2 Venous drainage of the brain1.3 Venous drainage in the neck1.4 Base of the skull1.5 Trigeminal…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *